Основи теорії кіл

Метою лабораторного практикуму є закріплення теоретичних знань, дослідна перевірка основних положень та законів електротехніки, а також отримання практичних навичок по складанню та налагоджуванню електричних ланцюгів, проведенню лабораторних експериментів та використанню електровимірювальних приладів та апаратів.

Зміст лабораторних робіт відповідає теоретичній  частині курсу „Основи теорії кіл”. Кожна із лабораторних робіт містить в собі короткі теоретичні відомості, порядок проведення роботи та обробки результатів.

Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити методичні рекомендації, чітко уявляти собі мету експерименту та характер явищ, що досліджуються, детально ознайомитися зі схемою та елементами  лабораторного стенда, послідовністю виконання роботи.
ĉ
Віктор Рихлюк,
Sep 29, 2015, 12:35 AM
ĉ
Віктор Рихлюк,
Sep 25, 2015, 4:00 AM
Comments